Montpellier Club Saint Roch

KALI-JKD

Lundi 20h00 - 21h30

Jeudi 20h00 - 21h30

 

Body Défense

Mercredi 12h30 - 13h30

 

Spécial Ados

Mercredi 14h00 - 15h30

Vallée de l'Hérault

KALI-JKD

Mardi 20h00 - 21h30 / Puéchabon

Mercredi 20h00 - 21h30 /  Clermont-l'Hérault

Body Défense

Mardi 18h30 - 20h00 / Puéchabon